torstai 22. syyskuuta 2016

Näyttöön perustuvat toimintamallit: käsihygienian seuranta ja kehittäminen


Näyttöön perustuva toiminta on parhaan ajantasaisen tiedon käyttöä potilaan hoidossa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä.

Jokaisella potilaalla on oikeus siihen, että häneen ei kosketa ilman puhtaita ja desinfioituja käsiä. Hyvällä käsihygienialla vähennetään hoitoon liittyviä infektioita. Käsihygienian toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen kehitetyn toimintamallin (KhYHKÄ –toimintamalli) taustalla on näyttö käsihygienian vaikuttavuudesta hoidon lopputuloksiin. 


Käsikirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tueksi kehitettäessä näyttöön perustuvaa toimintaa käsihygienian toteutumisen näkökulmasta. Se on vapaasti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käytettävissä. Malli löytyy osoitteesta: www.hotus.fi. Käsikirja on ohje käsihygienian seurantaan, ei sen toteuttamiseen, johon on jo olemassa hyvät kansalliset ja paikalliset ohjeet (esim. http://www.sshy.fi/index. html).